Afdelingens historie

2011
Home-Start Odense åbnede i september som den fjerde lokalafdeling i Danmark med Michala Bruun-Givskud som koordinator for afdelingen. En arbejdsgruppe i Odense blev etableret med henblik på at blive en bestyrelse. De første familier blev besøgt, og rekruttering af frivillige gik så småt i gang. Der blev taget kontakt til relevante samarbejdspartner og til andre frivillige sociale organisationer.

2012
Bestyrelsen blev etableret og de første 5 match mellem familier og frivillige blev skabt i Home-Start Odense.

2013
Epinion uarbejdede en rapport om Home-Start på landsplan.

2014
18 match blev etableret i 2014. Odense Kommune udarbejdede en civilsamfundsstategi, som betød at “Odense Kommune tager initiativ til at samarbejde med frivillige. Politikere, medarbejdere og ledere i Odense Kommune ønsker at øge den enkelte borgers livskvalitet ved at samarbejde med frivillige.

2015
Påbegyndelse af forskningsprojekt “Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor” med SDU, offentlige institutioner og frivillige foreninger, heriblandt Home-Start. Home-Start etablerer samarbejdsaftale med Odense Krisecenter. For at Home-Start kan imødekomme den øget efterspørgsel efter familievenner, er behovet for yderligere egenfinansiering til at synliggøre Home-Start for frivillige. Derfor åbner vi en genbrugsbutik i Klaregade 27.

2016
Vi arbejder hårdt, men forgæves, på at få en aftale med beskæftigelsesafdelingen i Odense Kommune med henblik på at butikken bliver 2. aktør, så vi kan lave en mere helhedsorienteret indsats og også støtte familier i at komme i arbejde.

Home-Start Odense bliver nomineret til Odense Bæredygtighedspris.

2017
Thea Rehnholdt Mammen bliver deltidsansat som koordinator, så vi nu er to.

2018
Home-Start får etableret en partnerskabsaftale med Odense Kommune.

Vi vinder Odense Kommunes ildsjælepris.

Basen flytter i september 2018 med genbrugsbutikken “Home-Start Odense Genbrug & Design” i Storms Pakhus, Seebladsgade 21.

2019
Home-Start har et stort ønske om at kunne være med til at indfri de 17 verdensmål. Vi ved, at mange bække små gør en stor å, så den enkelte kan med sit bidrag være med til at skabe nogle gode hverdagsvaner, så fx genbrug bliver et naturligt tilvalg i ens liv.

Hvad forventer vi af fremtiden?
Vi er glade for de mange familier og frivillige der henvender sig – og alle er meget velkomne. Behovet er stort og samarbejdspartnere, familier og frivillige – ja mange mennesker er begejstrede for, at Home-Start er etableret. Vores efterspørgsel på familievenner er stort og vi søger derfor altid nye frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for familier, som venter på hjælp. Og vi glæder os til at byde endnu flere familier og frivillige velkomne.

Vores handleplan for de kommende år kan læses her: Handleplanen 2018-2019