Home-Starts Bogtilbud
Home-Start Odense er i samarbejde med Egmont fonden med til at igangsætte vores nye bogtilbud.

Formål
Projektets formål er at udvikle et bogkoncept, der kan støtte småbørnsforældre i at styrke børnenes sproglige udvikling og øge deres læseparathed – på trods af sociale udfordringer og/eller vanskelige omstændigheder i familien

Projektet – kort fortalt
Kort fortalt handler projektet om at tilbyde bogpakker som et supplement i familier, hvor Home-Start i forvejen yder frivillig støtte. Vi skal tillige uddanne lokale frivillige ”bogorme”, som skal fungere som ressourcepersoner ift. tilbuddet.

Tilbuddet gives, når en familieven oplever, at en familie kan have gavn af det. Det gælder både familier, som ikke har tradition for læsning og familier, som aktuelt ikke har overskud til at stimulere deres børns sprog.

Samarbejdspartnere
Det er Egmont fonden, som har tildelt Home-Start penge til projektet. Projektet gennemføres i samarbejde mellem HOME-START Familiekontakt, University College Lillebælt (UCL), initiativet ”Læs for Livet” (LfL) og lokale biblioteker. UCL er ansvarlig for kompetenceudviklingen, bibliotekerne står for sammensætning og udlån af bogpakker, og LfL bidrager til kvalificering af konceptet. HOME-STARTs Landssekretariat varetager projektledelsen. Projektet strækker sig over perioden januar 2018 – december 2021. I første del (2018-2019) udvikles og afprøves tilbuddet i 5 HOME-START lokalafdelinger. I anden del (2020-2021) tilpasses og udbredes konceptet til alle afdelinger som et ekstra tilbud i HOME-START regi.