Økonomi 2017

Da afdelingen udelukkende er finansieret af fonde og engangstilskud, medfører det en tilbagevendende usikkerhed omkring afdelingens fremtid. Dette har på alle måder en meget negativ effekt. Derfor har vi arbejdet på at sikre økonomien, så vi fortsat har kunnet være to ansat. Det er glædeligt, at vi sidste år fik en 2årig bevilling af §18 midler. Det har givet noget mere arbejdsro.

 

Home-Start Odense har i løbet af 2017 opnået støtte fra flere sider, således at vi i år har været finansieret via §18 midler, der gives til socialt frivilligt arbejde (64,5%), Socialstyrelsens PUF midler (9%) Anonym giver (14%) Odense Børnehospitals Fond (10,5%) Søsterloge nr. 3, Freja (Odd Fellow) (1,5%) Ester Bruhns Fond (0,5%).

 

  • 18

I december 2016 fik vi tilsagn om tildeling af midler af Odense Kommunes §18 midler, i både 2017 og 2018. Odense kommune afsætter årligt et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde, som forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer. Denne pulje er vores største tilskudsgiver. Vi er lettet over, at vi i år ikke har skulle søge midler til 2018, grundet den 2årige bevilling.

 

Socialstyrelsen

I juni 2017 modtog vi midler fra Socialstyrelsens pulje, kaldet PUF midler til ansættelse af en koordinator på deltid i et år, hvilket vil sige frem til 31. juli 2018.

 

Anonym tilskudsgiver

Hjemvendt efter sommerferie, skød vi arbejdet i gang med en overraskende flot donation fra en anonym giver som kendte til vores arbejde.

 

Odense Børnehospitals Fond

Odense Børnehospitals Fond har trofast støttet os gennem flere år, og også i 2017 var vi heldige at modtage midler fra denne fond. Beløbet bliver kun bevilget under forudsætning af, at det offentlige vil yde så tilstrækkelige tilskud, så Home-Start Odenses aktiviteter kunne videreføres foreløbig i 2017.

 

Søsterloge nr. 3, Freja (Odd Fellow)

Sammen med flere andre foreninger var vi blevet udvalgt til at modtage en donation fra Freja Logen. I januar blev vi derfor budt velkommen indenfor i logen, og fik mulighed for at fortælle om vores arbejde.

 

Ester Bruhns Fond

Denne mindre fond startede 2017 med at ønske os godt nytår med et tilskud til afdelingens daglige drift og nogle rigtig opmuntrende ord med på vejen ”Det er et fantastisk og vigtigt arbejde, som vi ved, der er et stort behov for – lokalt og på landsplan. Vi er glade for, at kunne bidrage lidt til den daglige drift.” Lilla Loft, Forkvinde for Ester Bruhns Fond.

 

Tusind tak til alle jer, der har valgt at støtte vores arbejde.

 

 

Revisor Preben Rosendal ved Revision Rosendal støtter Home-Start Odense